EFOP-3.2.9-16

Család- és gyermekjóléti

központ győr

Óvodai- és iskolai segítő

tevékenység fejlesztése

EFOP-3.2.9.-16-2016-00045

A támogAtás Összege:

40 millió ForInt

A támogAtás mértéke: 100%

A projekt időtartama: 2017. október 6.- 2019. április 06.

a projekt tartalma:

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása, veszélyeztetettségének megelőzése. Ennek érdekében megfelelő szervezeti keretek, eljárásrend és dokumentáció kidolgozása által biztosítani kell a szakmai együttműködés rendszerének működését a család- és gyermekjóléti központ és a köznevelési intézmények között, ki kell alakítani óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárát, továbbá meg kell teremteni kompetens szakemberek bevonásának, készségeik, kompetenciáik fejlesztésének lehetőségét.

Óvodai és iskolai szociális segítés egyéni tanácsadás, csoportban végzett munka, közösségi munka keretein belül valósul meg, illetve a gyermekvédelmi tevékenységek koordinálásával segíti az iskolai, óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi munka ellátását.

A feladatellátás szempontjából lényeges, hogy a szociális szakember munkáját elsősorban az adott köznevelési intézményhez kötődően, helyben látja el.

A projektben résztvevő intézmények:


Forrás : http://www.csgykgyor.hu